کد: 61716

پرسش

ببخشید ولی جدی نمی تونید یه فكری به حال چت بكنید كه هر وقت نیازش داشتیم اینقدر حال ما را نگیرد؟؟؟؟

پاسخ

مشاور : حسيني | پرسش : جمعه 11/2/1383 | پاسخ : جمعه 11/2/1383 | | | 0 سال | چت | تعداد مشاهده: 30 بار

تگ ها :

UserName