کد: 61573

پرسش

با سلام چگونه باید پاسخ سوال خود را دریافت كنیم؟

پاسخ

شما می توانید با دانستن كد سوال خود پاسخ سوال خود را به راحتی بیابید . اگر بازدن كد نمی توانید سوال خود را ببینید با مسوول سایت مشكل خود را درمیان بگذارید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : پنج شنبه 10/2/1383 | پاسخ : شنبه 12/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName