• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61530

پرسش

تعمیم بردار دو بعدی به بردار سه بعدی چگونه خواهد بود ؟ تعمیم بردار به چهار بعد چه طور ؟ به n بعد چه طور؟

پاسخ

در حالت دو بعدی با توجه به این که ما دو محور x و y داریم بردارهای ما دو مولفه ای هستند. در این حالت یک بردار برای ما نشان دهنده حرکت یک جسم میباشد. مثلا بردار ( 1-,7) نشان دهنده این است که یک شی باید 7 واحد در جهت مثبت محور x ها و 1 واحد در جهت عکس محور y ها حرکت کند. در حالت های 3 بعدی و حتی بیشتر نیز یک بردار به همین معنا به کار میرود .یعنی هر مولفه بردار نشان دهنده تغییراتی است که یک شی باید در راستای محور ها انجام دهد که اگر علامت مولفه مثبت باشد تغییرات هم جهت با حهت مثبت محور و اگر علامت مولفه منفی باشد تغییرات خلاف جهت مثبت محور خواهد بود.

( 1-,7)

مشاور : سروشي | پرسش : پنج شنبه 10/2/1383 | پاسخ : شنبه 3/5/1383 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 60 بار

تگ ها :

UserName