• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61443

پرسش

علت كاهش نقطه ذوب آب وقتی ماده ی غیر فراری در آن حل می شود چیست؟

پاسخ

كاهش نقطه‌ی انجماد یا همان نقطه‌ی ذوب یك محلول، هنگامی كه یك ماده‌ی حل شدنی غیرفرار به آن افزوده می‌شود، به علت كاهش فشار بخار آن محلول است كه اكنون به شرح آن می‌پردازیم:
برای اینكه یك محلول آبی منجمد شود، باید در تعادل با یخ باشد. این مطلب مستلزم این است كه فشار بخار آب در محلول مساوی فشار بخار یخ باشد. فشار بخار محلول صفر درجه از فشار بخار یخ صفر درجه كمتر است. این فشار بخارها فقط هنگامی برابر می‌شوند كه دما به زیر صفر درجه برسد. وقتی دما به زیر صفر درجه رسید و فشار بخار آب در محلول به تعادل با فشار بخار یخ رسید، آنگاه عمل ذوب آغاز می‌شود. یك نمودار ترمودینامیكی در این مورد وجود دارد كه در كتاب شیمی پایه تالیف مسترتن، اسلاوینسكی، ترجمه‌ی فروغ فرجود صفحه‌ی 482 آمده است، درصورتیكه به این كتاب دسترسی داشتید، با مراجعه به آن مفهوم مطلب فوق را بهتر درك خواهید نمود.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : چهارشنبه 9/2/1383 | پاسخ : يکشنبه 13/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 68 بار

تگ ها :

UserName