• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61440

پرسش

لطفا تا شنبه به من بگویید كه چرا رنگین كمان گرد است

پاسخ

پدیده رنگین كمان در صورتی مشاهده می شود كه ارتفاع خورشید بالای افق بیش از 54 درجه نباشد . مثلا از هواپیما رنگین كمان دیده نمی شود .
همیشه دو رنگین كمان (اولیه و ثانویه ) تشكیل می شود كه فقط یكی از آنها را ما می بینیم .
رنگین كمانها به دوعلت شكست و بازتابش كلی نور در حبابهای آب موجود در هوا تشكیل می شود .
پس از اینكه نور به تجمع این حبابها( كه مثلا شبیه یك تنگ آب است ) برخورد می كند دچار شكست شده و پس از چندین شكست به چشم ما می رسد كه باعث می شود ما این تجزیه نور را ببینیم .
در واقع در تمام نقاط هوا شكست نور اتفاق می افتد و ما تنها قسمتی از آن را كه به چشم ما می رسد می بینیم . اصلا هیچ دو نفری رنگین كمان مشتركی را نمی بینند . یعنی هزار نفر هزار رنگین كمان جدا می بینند و اینطور نیست كه یك رنگین كمان ببینند .
شكل هندسی رنگین كمان نیز فقط به وضعیت قرار گیری ما و زاویه خورشید بستگی دارد .
شما برای به دست آوردن شكل هندسی باید پرتوهای تابیده شده از خورشید را بعد از محاسبه شكست مسیر آن را مشخص نمایید كه سپس مشخص شود كه آیا این پرتو در محدوده دید می باشد یا نه كه مشخص خواهد شد كه پرتوهای خارج از شكل دایره در محدوده دید نخواهند بود .
اگر پاسخها كامل نیست می توانید به آدرسهایی مانند آدرسهای زیرمراجعه نمایید .
http://svr53.ehostpros.com/~mollas53/
http://www.freewebs.com/danesh/

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : چهارشنبه 9/2/1383 | پاسخ : شنبه 12/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 66 بار

تگ ها :

UserName