کد: 61231

پرسش

آیا هتلی كه در اصفهان وابسته به دفتر نشر آثار امام هست به شما مربوط می شود؟
استفاده از آن چگونه است؟

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : سه شنبه 8/2/1383 | پاسخ : سه شنبه 8/2/1383 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName