• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 61076

پرسش

چگونگی بازتاب نور

پاسخ

سوال شما كلی است . لطفا كامل تر بیان كنید .
هنگامی كه نور به سطحی مانند آینه برخورد می كند با همان زاویه تابش بازتاب می شود .
آیا همین قدر توضیح كافی است ؟
سوال خود را به صورت كامل عنوان نمایید تا من متوجه منظور شما بشوم

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 7/2/1383 | پاسخ : چهارشنبه 9/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 105 بار

تگ ها :

UserName