کد: 61066

پرسش

لطفا در مورد آمپری فایر توضیح كاملی بدهید

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 7/2/1383 | پاسخ : چهارشنبه 9/2/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 35 بار

تگ ها :

UserName