کد: 61

پرسش

با عرض سلام
در اولین دیدار از سایت شما :قرائت ایه 8 سوره اسرا"عسی ربكم ان ..." صحیح
نیست .در ایه مذكور كلمه "عدتم"صحیح تلفظ نمی شود.

پاسخ

اگر دقت نمایید می بینید درست تلفظ می نماید.

مشاور : طالبی | پرسش : دوشنبه 28/5/1381 | پاسخ : دوشنبه 28/5/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 80 بار

تگ ها :

UserName