کد: 60946

پرسش

مدتی است كه از طریق اینترانت نمی توانم به سایت شما وصل شوم نمیدانم اشكال از سایت است یا از كام÷یوتر من؟

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : دوشنبه 7/2/1383 | پاسخ : دوشنبه 7/2/1383 | | | 0 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 30 بار

تگ ها :

UserName