کد: 607

پرسش

یك گروه كامل ورزشی به تبریز اعزام كنید واز بازی وحواشی بازی استقلال -پیروزی گزارشی كامل تهیه كنید

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : دوشنبه 16/10/1381 | پاسخ : دوشنبه 16/10/1381 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName