کد: 534373

پرسش

یک کولر گازی 24000 چند وات مصرف برق دارد ؟

پاسخ

با سلام
ظرفیت کولرهای گازی برحسب btu/h بیان می گردد که اگر از حداکثر ظرفیت خود استفاده کند همان مصرف برق می باشد. اما لزوما از تمام ظرفیت خود استفاده نمی کند. بنابراین به این معنا نیست که اگر به جای کولر 24000 از کولر 18000 استفاده کنید مصرف برق را کاهش داده اید. زیرا هر دو یک فضای مشخص را به یک اندازه می خواهند خنک نمایند. اما اگر بخواهیم همین ظرفیت را به watt تبدیل نماییم ، باید از تبدیل زیر استفاده نماییم.
24000btu/h * 0.293071 =7033.704watt
موفق باشید.

مشاور : خانم قاسمي | پرسش : سه شنبه 21/8/1387 | پاسخ : شنبه 25/8/1387 | دبیرستان | ليسانس | 26 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 10950 بار

تگ ها :

UserName