کد: 53111

پرسش

بازی پاسور (ورق) حرام است یا نه ؟

پاسخ

برادر محترم!
در ابتدا به این مطالب توجه نمایید:
1) از لحاظ شرعی هر آنچه با برد و باخت (شرط بندی) باشد، قمار و حرام است.
2) اگر چیزی از آلات قمار باشد، بازی با آن، حتی اگر بدون برد و باخت باشد، اشكال دارد.
3) تنها هنگامی بازی كردن با وسیله قمار مجاز می شود كه آن، عرفا، از ابزار قمار بودن خارج گردد. در این صورت، بازی بدون برد و باخت با آن بی اشكال است.
با توجه به آنچه گذشت، هر گاه شما مطمئن شوید كه وسیله ای از حالت قمار خارج شده ـ یعنی در هیچ مجتمعی معمولا با آن قمار نمی شود ـ بازی با آن بدون اشكال خواهد بود.
به هر حال، به نظر می رسد كه پاسور هنوز آلت قمار است؛ و لذا به فتوای مراجع معظم تقلید، بازی با شرط بندی پاسور حرام است و بدون آن نیز به احتیاط جایز نیست.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی_ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : سه شنبه 19/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 27/12/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | آيت الله خامنه اي تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName