کد: 53005

پرسش

با سلام
لطفا درباره folder.httو desktop.iniبرایم توضیح دهید و چگونه میتوان آنها را ÷اك اكرد
با تشكر

پاسخ

با سلام
دست عزیز ، فایل Desktop .ini و folder.httفایل هایی هستند كه وضعیت نمایش و عملكرد یك پوشه را تعیین می كنند . در واقع ویندوز از این فایلها برای نحوه نمایش و قرار گیری داده ها در یك استفاده می كند.
در صورتی كه شما them های مختلف ویندوز را تغییر دهید با برخی از این ویژگی های تغییر یافته مواجه می شوید.
از Desktop .ini برای موارد زیر استفاده می شود :
مشاهده یك آیكون سفارشی
ایجاد یك Info Tip برای نمایش ازلاعات مربوط به یك پوشه
جلوگیری از به اشتراك قرار گرفتن یك پوشه
حذف پیغامی كه هنگام delete كردن پوشه های سیستمی نمایش داده می شود.

برای كسب اطلاعات بیشتر و مشاهده تصاویری كه بتواند بهتر شما را راهنمایی كند می توانید به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://www.jsiinc.com/SUBG/TIP3200/rh3211.htm
http://www.jsiinc.com/SUBG/TIP3200/rh3210.htm

مشاور : گلچين فر | پرسش : سه شنبه 19/12/1382 | پاسخ : شنبه 23/12/1382 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName