کد: 52691

پرسش

با سلام
1اگر مشتق تا بعی را بگیریم اگرتعدادمشتق
گرفتن زوج باشد وتابع مثلا زوج باشد آن مشتق فرد میباشد لطفا با مثال تو ضیح دهید
2 قرار بود بخشی برای نمونه سوالات بوجود آید پس چرا هنوز افتتاح نشده مخصوصا برای سوم ریاضی ها

پاسخ

با سلام
فرض كنید تابع fزوج باشد.داریم:
f(x)=f(-x) o
اگر از دو طرف رابطه فوق نسبت به x مشتق بگیریم داریم:
f(x)=-f(-x) o
پس همانطور كه می بینید مشتق اول تابع زوج فرد است.به همین ترتیب مشتق مرتبه فرد تابع زوج ،تابعی فرد است و مشتق مرتبه زوج تابع زوج تابعی زوج است.
(صورت سوال شما مشكل دارد!!)
در مورد قسمت دوم هم من اطلاع ندارم.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 17/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName