کد: 52554

پرسش

((سیتو كروم ها)) در گیاهان چه می باشندوچه وظیفه ای دارند؟

پاسخ

ناقلین الكترون هستند كه از یك ساختمان پروتینی با مركزیت اهن میباشد .

مشاور : خانم كريمي | پرسش : شنبه 16/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 17/12/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName