کد: 52152

پرسش

تحقیقی در رابطه با بیماری سل می خواستم .

پاسخ

سل بیماری مربوط به ششها می باشد و اکثرا کشنده می باشد و کیسه های هوایی را تخریب می کند. برای اطلاعات بیشتر به مشاوره پزشکی مراجعه کنید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/3/1383 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName