کد: 52141

پرسش

سلام
ایا كمك به خودكشی دیه دارد ؟
خودكشی در كدام باب فقهی امده است؟

پاسخ

مشاور : طالبی | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : پنج شنبه 14/12/1382 | | | 0 سال | انجمن ها | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName