کد: 51976

پرسش

من در مورد عضویت در سایت انتقاد داشتم:
با وجود اینكه كار شما در طراحی چگونگی عضویت بسیار دقیق است اما باید بدانید كه یك مشكل بزرگ در این طراحی وجود دارد و آن اینست كه: اگر كسی تمام اطلاعات لازم برای عضویت را بجز یكی از آنها را درست وارد كرده باشد(مثلآ ای میل را اشتباه تایپ كرده باشد)و بخواهد دوباره ای میل خود را درست كند نخواهد توانست چونكه به او گفته میشود كه اطلاعات تكراری است.
لطفآ در اید باره تدبیری بیاندیشید!

پاسخ

مشاور : رحيمي | پرسش : چهارشنبه 13/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 13/12/1382 | | | 0 سال | عضويت | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName