کد: 51759

پرسش

آیا دبیری حق تفكیك بدنی دانش آموز دبیرستانی را دارد!

پاسخ

با سلام و عرض ادب و احترام ،
دوست گرامی ، در صورتی كه هر یك از پدر ، مادر ، جد پدری ، وصی منصوب از ناحیه آنها ، قیم و امین منصوب از طرف دادگاه و نیز زن و شوهری كه سرپرستی كودكی را با تصویب و اجازه دادگاه بر عهده گرفته اند ، كودك تحت نظر و تربیت خود را با وجود دو شرط به قصد تادیب و محافظت و در حدود متعارف تنبیه نمایند به نظر می رسد اعمال آنان جرم نبوذه و مشمول عناوین مجرمانه نگردد .
اما در خصوص اقدامات و اعمال تنبیهی اولیاء معنوی همچون آموزگار ، مدیر و معلمان مدرسه اختلاف نظر وجود دارد و با استفاده از مفهوم یك نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، می توان گفت اعمال این افراد نیز حتی در صورتی كه با مقاصد مذكور باشد جرم بوده و قابل پیگرد قانونی می باشد . البته همان طور كه ذكر شد در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و به نظر بعضی اقدامات این افراد مشروط بر رعایت شرایط بالا ، جرم نبوده و قابل پیگیری نمی باشد .

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : سه شنبه 12/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 17/1/1383 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName