کد: 51461

پرسش

نمودار رشد و نمو و مرگ و میر میكروب ها را رسم كنید ؟
با تشكر
حسن اطاعتی از تهران

پاسخ

در 1 محیط بسته 4 فاز قابل تشخیص است 1-دوران تاخیر زمانی كه جمعیت میكروبی تغییر نمیكند در این زمان باكتری پس از وفق دادن خود با محیط كشت از نظر اندازه بزرگ میشوند و بعد اماده تقسیم میشوند. 2-دوران رشد تصاعدی در این مرحله باكتری تقسیم میشوند و رشد بصورت تصاعدی انجام میشود .3- دوران سكون در این فاز كه بدنبال رشد تصاعدی صورت میگیرد رشد سلولها متوقف میشود و تعداد انها تغییر نمی كند 4-دوران مرگ در این مرحله سلولها میمیرند.نمودار را برایتان میفرستم.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : يکشنبه 10/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 17/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName