کد: 51222

پرسش

بنام خدا
1-قیام متصل به ركو ع را تعریف و محلهای
ان را بیان فرماتئید
2-بنده مقلد حضرت ا........... بهجت میباشم
زنی از بستگاندارای دو فرزند اناس كه پدرشان به رحمت حق رفتهایا خمسرا میتوانم بایشان بدهم
3-قصد رجائ یعنی چه ودر جه مواردی
استفاده میشود

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
دفتر معظم له فرمودند:
1. قیام متصل به ركوع، قیامی است كه باید نمازگزار در آخرین لحظه قبل از ركوع داشته باشد و ركن نماز است. روشن است كه این قیام به طور معمول رعایت می شود، فقط قابل توجه است در صورتی كه نمازگزار قبل از ركوع اشتباهاً بنشیند و بعد متوجه گردد، باید كاملاً بایستد و در واقع قیام متصل به ركوع را به جای آورد و سپس به ركوع رود.
2. به صورت خاص از دفتر یا نماینده مرجع تقلید خویش اجازه بگیرید.
3. رجاء به معنای امید است و انجام عمل و عبادتی به قصد رجاء یعنی امید به ثواب و پاداش اخروی داشتن است. این نیت زمانی قابل تصور است كه عملی هر چند مطلوبیت دارد ولی در زمان، مكان و یا شرایط خاص از طرف ائمه اطهار(علیهم السلام) به ما نرسیده، یا ما در ان شك داریم. در این صورت، بالطبع نمی توان آن عمل را به نیت استحباب انجام داد، زیرا مشكل تشریع و بدعت وجود دارد، ولیكن به نیت رجاء یعنی امید به ثواب و پاداش اشكالی ندارد.
موفق باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 9/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | | | 0 سال | سوالات شرعي | تعداد مشاهده: 26 بار

تگ ها :

UserName