کد: 51031

پرسش

ثابت كنید تعداد قطرهایی كه از یك راس یك n ضلعی می گذرد برابر است با : ( n-3 ).

پاسخ

با سلام
در یك n ضلعی هر راس می تواند به n-1 راس دیگر وصل شود .خطی كه به دو راس از بین این رئوس وصل می شود در حقیقت همان ضلع n ضلعی می باشد پس غیر از این دو راس می تواند به n-3 راس دیگر وصل گردد پس در كل n-3 قطر داریم.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 7/12/1382 | پاسخ : شنبه 9/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName