کد: 50938

پرسش

شاگردان امام صادق وسایتی در مورد كتاب مغز متفكر جهان شیعه

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
با توجه به موقعیت اجتماعی و روزگار امام صادق(علیه السلام) شاگردان مكتب آن حضرت منحصر به شیعیان نبوده اند، بلكه از پیروان اهل سنت نیز از محضر آن حضرت بهره مند می شدند. همه پیشوایان مشهور اهل سنت، بلاواسطه یا باواسطه، شاگرد امام صادق(علیه السلام) بودند، و شاگردان آن حضرت را تا 6000 نفر نیز گزارش كرده اند. با این وصف نمی توان در این مقال مختصر اسامی شاگردان آن حضرت را نام برد.
مرحوم مظفر نیز با اشاره به این كه اصحاب آن حضرت از 4000 نفر نیز بیشتر هستند، تنها به 63 نفر از مشاهیر اصحاب آن حضرت اشاره می كند.(ر.ك. به كتاب "الامام الصادق"، محمدحسین المظفر، ج2، ص173ـ131، قم: مؤسسه نشر اسلامی)
ضمنا با تأسف باید عرض كنیم سایتی در مورد كتاب مزبور سراغ نداریم.
با آرزوی توفیق.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : پنج شنبه 7/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 19/12/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName