کد: 50719

پرسش

چرا ما یك عدد را مانند رادیكالی را گویا می نماییم ؟

پاسخ

با سلام
متاسفانه سوال شما واضح نیست.یك عدد رادیكالی اگر جذر داشته باشد كه گویا است و الا یك عدد گنگ را به هیچ وجه نمی توان گویا كرد.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : سه شنبه 5/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 6/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 12 بار

تگ ها :

UserName