کد: 50569

پرسش

لطفا در مورد انرژی پیوند و ساختار لوویس به طور گسترده توضیح دهید.
ممنونم

پاسخ

انرژی پیوند، انرژی است كه هنگام تشكیل پیوند بین دو اتم آزاد می‌گردد، یا هنگام شكستن پیوند، مصرف می‌گردد. به عنوان مثال در مولكول متان، هنگامی‌كه یك اتم ئیدروژن به با اتم كربن پیوند برقرار می‌كنند، مقدار 105 كیلوكالری بر مول انرژی آزاد می گردد. این انرژی را انرژی پیوند می‌گویند. هنگام گسستن این پیوند نیز همین مقدار انرژی مصرف می‌گردد.
برای یافتن پاسخ سؤال دومتان در مورد رسم ساختار لوویس ، لطفاْْ به پاسخ تصویری سؤال كد 31897 مراجعه فرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 4/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 6/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName