کد: 50399

پرسش

سلام
شما چرا این قدر برای جواب دیر میكنید؟!
خوب. تعداد جواب دهندگان را زیاد كنید!!!!!!

پاسخ

سلام،
اتفاقاً داریم همین كار را هم میكنیم ،منتهاچون كمی وسواس به خرج می دهیم پیدا كردن افراد مناسب قدری طول می كشد.
مشاوراجتماعی

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : يکشنبه 3/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName