• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 50258

پرسش

فنری به طو لL اویزان است. وزنه ای به جرم Mبه انتهای فنر میبندیم و وزنه را رها میكنیم.نشان دهید كه حداكثر افزایش طول فنر H=2MG/Kاست؟
نقطه یB وسطAC است . شتاب جسم را در 3 نقطهA,B,C تعیین كنید؟
_______
L
___________
‍‍!
L !
A ‌‌{
B {
C {

پاسخ

متاسفانه سوال شما ناقص ارسال شده است .
نقاط A,B,C مشخص نیستند ، ولی با اینحال در كتاب فیزیك پیش دانشگاهی رشته ریاضی ، صفحه 91 این مطلب كاملا توضیح داده شده است .(به محاسبه عدد d توجه نمایید.)
اگر توضیح بیشتری لازم دارید عنوان كنید تا توضیح دهم ، البته پایه تحصیلی خود را حتما اعلام نمایید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 83 بار

تگ ها :

UserName