کد: 50162

پرسش

در امتحان های سر كلاسی نمره های خوبی دارم اما در امتحان ÷ایانی ام علی رغم خواندن زیاد نمره ی جالب كسب نكردم

پاسخ

نا مربوط

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName