کد: 50144

پرسش

با سلام
هر پوند چند كیلو گرم می باشد؟
با تشكر

پاسخ

هر پوند 453599/0 كیلوگرم می باشد. یك چیزی حدود نیم كیلوگرم

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 2/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName