کد: 50076

پرسش

ایا
امار از ریاضیات 3و4 نظام ترمی واحدی حذف
شره است یا نه؟

پاسخ

نا مربوط

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 1/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName