کد: 50061

پرسش

اضلاع یك مثلث قایم الزاویه تشكیل یك تصاعد حسابی را می دهند ثابت كننید قدر نسبت برابر است با مربع ضلع متوسط

پاسخ

پاسخ داده می شود.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 1/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName