کد: 49977

پرسش

baba damet garm u dige ki hastin

پاسخ

دوست عزیز، این هایی كه گفته اید ، در تمجید از ماست یا در تكذیبمان؟ اگر می شود ، بی زحمت قدری وقت بگذارید و مطالبتان را روشنتر بنویسید. خیلی ممنون

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : جمعه 1/12/1382 | پاسخ : جمعه 1/12/1382 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 11 بار

تگ ها :

UserName