• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49973

پرسش

شخصی گواهینامه رانندگی نداشته و با وسیله نقلیه خودش (وانت ) با موتور سواری تصادف میكند . و در اثر حادثه موتور سوار فوت میشود و مقصر راننده وانت میباشد كه محكوم به ÷رداخت دیه كامله به ورثه متوفی شده است . آیا با فرض نداشتن گواهینامه رانندگی برای راننده وانت و با وجودی كه ماشین وانت بیمه بوده است « آیا بیمه دیه را ÷رداخت میكند ؟ اگر بیمه به همین دلیل دیه را نداد آیا امكان طرح دعوی بر علیه بیمه بخواسته الزام به ÷رداخت دیه مسموع است ؟ د ر این دعوی (به فرض اعتبار ) خواهان كیست ؟ ( راننده وانت یا ورثه متوفی )؟

پاسخ

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : جمعه 1/12/1382 | پاسخ : جمعه 1/12/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 74 بار

تگ ها :

UserName