کد: 49861

پرسش

می خواستم جواب این سوال را پیدا كنم؟كه:
*معادله های زیر را حل كنید.
9x-1=x+17

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 30/11/1382 | پاسخ : جمعه 1/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 36 بار

تگ ها :

UserName