• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49786

پرسش

منشور مایلی است كه قاعده آن6ضلعی منتظم است به ضلع 10س وطول یال جانبی20س بوده وبا صفحهی قاعده زاویه 60 میسازد مطلوب است حجم sجانبی
ومساحت كل منشور

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 30/11/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 53 بار

تگ ها :

UserName