• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49747

پرسش

باعرض سلام
1. برای چه نمی توان تغییر آنتالپی تشكیل CO را به روش تجربی محاسبه كرد؟
2. چرا CO در آب حل نمی شود؟
لطفا منابعی را برای رجوع معرفی نمایید.

پاسخ

تغییر انتالپی تشكیل co را به روش تجربی نمی‌توان اندازه‌گیری نمود، زیرا اگر مقداری كربن در یك محفظه به وسیله‌ی مقدار معین و محدودی از اكسیژن برای تولید محصول كربن مونوكسید سوزانده شود، محصول ما شامل كربن مونوكسید تنها نخواهد بود، كه ما تغییر دمای محفظه را اندازه بگیریم و آنرا به عنوان انتالپی تشكیل كربن مونوكسید گزارش كنیم، بلكه محصول، مخلوطی نامعین از كربن مونوكسید و كربن دی اكسید خواهد بود. به این دلیل تعیین تجربی انتالپی تشكیل co امكان پذیر نخواهد بود. اما اگر اكسیژن اضافی بكار ببریم، تمام محصول شامل كربن دی اكسید خواهد بود و می‌توان انتالپی تشكیل كربن دی اكسید را اندازه گرفت و به طور غیر مستقیم به انتالپی تشكیل co نیز دست یافت.
در مورد انحلال co در آب، نه اینكه اصلاْْ در آب حل نمی‌شود، به مقدار بسیار ناچیزی در آب حل می‌شود كه قابل صرف‌نظر است. می‌دانید در هنگام انحلال باید پیوندهای جدیدی بین حل‌شونده و حلال تشكیل گردد. در مورد co این پیوندها بسیار ضعیف است كه به راحتی گسسته شده و از محلول فرار می‌كنند، زیرا قطبیت كربن مونوكسید در برابر آب بسیار كم است. مواد قطبی در آب بخوبی حل می‌شوند، زیرا ممان دوقطبی آب 85/1 و نیروی دوقطبی- دوقطبی آن 69/8 است، این در حالی است كه ممان دوقطبی كربن مونوكسید 12/0 و نیروی دوقطبی- دوقطبی آن 0001/0 است. درنتیجه میزان انحلال كربن مونوكسید در آب بسیار اندك است.
منابعی كه در پاسخ به شما از آنها استفاده كردم عبارتند از شیمی عمومی تالیف آقای چارلز مورتیمر و شیمی فیزیك تالیف آقایان روبرت آلبرتی و روبرت سیلبی( به زبان انگلیسی)

مشاور : خانم ايلي | پرسش : پنج شنبه 30/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 875 بار

تگ ها :

UserName