• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49738

پرسش

با سلام
لطفا توضیح مفصلی راجع به ارتباط تقارن در ریاضی با موجودات زنده وغیر زنده بطور كل جهان هستی بفرمایید...
در صورت لزوم كتاب یا سایت فارسی هم معرفی بفرمایید

پاسخ

سلام.
تقارن یعنی قرینه ی یك شكل نسبت به یك نقطه، خط و یا صفحه. بدن انسان دارای تقارن است: دو گوش (كه با وجود هر دو آن ها صداها را واقعی تر می شنویم)، دو چشم (كه با دیدن هر دو آن ها تصویر بهتر دیده می شود)، دو دست و دو پا؛ پس بدن ما دارای یك تقارن طولی است. معمولاً چربی ها هم در بدن، با توجه به یك رابطه ی تقارنی انباشته می شوند. ستون مهره ها نیز تقارن دارد (ستون مهره ها شامل یك فرورفتگی و یك برجستگی است كه در صورت به هم خوردن آن، دچار دردهایی در كمر، گردن و ... می شویم). در آثار باستانی و معماری بی نظیر ایرانی، نقش ها، طراحی ها و كاشی كاری های زیادی ملاحظه می كنید. در بیش تر این كارها از ایده های ریاضی استفاده شده است. طرح "ترنج" در كاشی كاری، پرده های قلم كار، وسط فرش (در فرشی با نام لچك و ترنج) و ... از نمونه های وجود تقارن است. در بافت فرش هم از تقارن استفاده می كنند. به این ترتیب كه ابتدا یك چهارم آن را طراحی كرده و روی ورقه های شطرنجی رسم می كنند. سپس در بافت فرش تا وسط، از تقارن طولی استفاده می كنند (به این صورت كه از دو طرف به یك شكل رنگ ها را می بافند). پس از آن كه به وسط فرش رسیدند، طرح را چرخانده (یعنی باز هم تقارن) و ادامه ی فرش را می بافند. برای خریداران حرفه ای فرش یك سان بودن فاصله ی وسط فرش تا چهار گوشه ی آن، مهم است.
خدانگهدار

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 30/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 7/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 126 بار

تگ ها :

UserName