کد: 49724

پرسش

معادله خط را توضیح دهید

پاسخ

با سلام با توجه به وسعت موضوع مربوطه و اینكه پاسخ به سوالات محدودتر ،بار آموزشی بیشتری دارد تا بیان ساده یك مطلب.لطفا سوال خود را محدودتر و در مورد یك بخش خاص معرفی كنید. در ضمن در این سایت امكان قرار دادن یك نرم افزار وجود ندارد.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : چهارشنبه 29/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName