• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49513

پرسش

چرا دلتا هاش COقابل اندازه گیری نیست؟ طبق صفحه66 كتاب درسی شیمی
لطفا مراجعی نیز برای مراجعه در باره این مطلب ذكر كنید.

پاسخ

تغییر انتالپی تشكیل co را به روش تجربی نمی‌توان اندازه‌گیری نمود، زیرا اگر مقداری كربن در یك محفظه به وسیله‌ی مقدار معین و محدودی از اكسیژن برای تولید محصول كربن مونوكسید سوزانده شود، محصول ما شامل كربن مونوكسید تنها نخواهد بود، كه ما تغییر دمای محفظه را اندازه بگیریم و آنرا به عنوان انتالپی تشكیل كربن مونوكسید گزارش كنیم، بلكه محصول، مخلوطی نامعین از كربن مونوكسید و كربن دی اكسید خواهد بود. به این دلیل تعیین تجربی انتالپی تشكیل co امكان پذیر نخواهد بود. اما اگر اكسیژن اضافی بكار ببریم، تمام محصول شامل كربن دی اكسید خواهد بود و می‌توان انتالپی تشكیل كربن دی اكسید را اندازه گرفت و به طور غیر مستقیم به انتالپی تشكیل co نیز دست یافت.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 89 بار

تگ ها :

UserName