• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49492

پرسش

چرا درس شیمی با فیزیك در فصل دوم مغایرت دارد در شیمی ما در فرآیند هم فشار كار وگرمای منفی داریم یعنی علامت كار و گرما می توانند هر دو منفی باشند ولی در فیزیك (علامت كار وگرما مخالف هم است)

پاسخ

در ابتدای مطالعه‌ی ترمودینامیك، درك مفاهیم آن كمی مشكل به نظر می‌رسد. اما پیش رفتن در آن و تكرار مطالب، به مرور ابهامات را برطرف می‌نماید. علائمی كه شما می‌فرمائید، همه قراردادی هستند.
در شیمی و در ترمودینامیك اولین مفاهیمی كه مطرح می‌شوند، مسئله‌ی محیط و سیستم است. بخشی كه مورد مطالعه‌ی ماست، سیستم و بقیه محیط به شمار می‌روند. قراردادی كه در اینجا در رابطه با علائم كار و گرما است، بدین صورت است كه اگر گرما از سیستم به محیط منتقل شود، علامت گرما منفی و اگر گرما از محیط به سیستم منتقل گردد، علامت گرما مثبت است.
در مورد كار نیز، چنانچه محیط روی سیستم كار انجام دهد، در اینصورت تغییر حجم منفی بوده و با توجه به رابطه كه خود یك منفی دارد ( W=-PdV)، علامت كار مثبت می‌شود. در صورتیكه سیستم روی محیط كار انجام دهد، یا به عبارت دیگر، تغییر حجم مثبت باشد، علامت كار منفی می‌شود.
وقتی فرآیند هم‌فشار یا به عبارت دیگر در فشار ثابت رخ دهد، ممكن است تغییر حجم مثبت یا منفی باشد، و بنابراین علامت كار می‌تواند منفی یا مثبت باشد. همچنین بسته به نوع واكنش گرما می‌تواند جذب یا آزاد گردد، بنابراین علامت گرما می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
در حال حاضر من كتاب فیزیك در دسترس ندارم. اما اگر ابهام شما همچنان باقی است، شما شماره‌ی صفحات كتابهای شیمی و فیزیك و اینكه كتابها مربوط به چه سالی هستند را برای من بنویسید تا من مطلب را به طور كامل توضیح دهم.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 83 بار

تگ ها :

UserName