• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49461

پرسش

با عرض سلام
خواهشمندیم در رابطه با سدیم توضیحاتی ارائه بفرمایید.
باتشكر دوم ریاضی ها

پاسخ

سدیم جزء عناصر قلیایی است كه ردیف اول عمودی جدول تناوبی را تشكیل می‌دهند. تمامی عناصر این گروه شدیداْْ الكتروپوزیتیو بوده و یونهای 1+ ایجاد می‌نمایند. این فلزات در میان تمامی گروههای جدول تناوبی اثر افزایش اندازه و افزایش جرم بر خواص شیمیایی را به روشنترین وجهی نشان می‌دهند.
سدیم دارای نقطه‌ی ذوب 5/97 درجه سانتیگراد و نقطه‌ی جوش 880 درجه سانتیگراد ، چگالی آن برابر 97/0 گرم بر سانتیمتر مكعب، شعاع اتمی 57/1 آنگستروم، شعاع یونی 95/0 آنگستروم، و پتانسیل الكترودی 71/2- ولت می‌باشد.
سدیم در لیتوسفر فراوان است و ذخایر وسیعی از سنگ نمك NaCl وجود دارد كه از تبخیر دریاچه‌ها در طی دورانهای زمین‌شناسی نتیجه شده‌اند. سدیم و تركیبات آن اهمیت زیادی دارند. این فلز به صورت آلیاژ Na-Pb برای تهیه‌ی الكیلهای سرب به كار می‌رود و موارد استعمال صنعتی دیگری نیز دارد. یونهای Naمثبت در حیوانات و در گیاهان از نظر فیزیولوژی اهمیت دارند.
پتانسیل اولین یونش سدیم مانند هم‌گروهایش پایین و برابر 1/5 الكترون ولت است. پائین بودن اولین پتانسیل یونش مؤید این واقعیت است كه یونهای Na مثبت حاصل شده كروی هستند و قطبش‌پذیری آنها پایین است. دومین پتانسیل یونش سدیم مانند سایر هم‌گروههایش بالا بوده و برابر 3/47 الكترون ولت است. بالا بودن دومین پتانسیل یونش سبب می‌شود كه یون 2+ در آنها تشكیل نشود.
كلاْْ عناصر گروه اول به غیر از سزیم، نقره‌ای رنگ هستند. این عناصر نسبتاْْ نرم بوده ( می‌توان آنها را با چاقو برید) و نقاط ذوب و جوش پایینی دارند. نقطه‌ی ذوب و نقطه‌ی جوش این فلزات با افزایش عدد اتمی كاهش می‌یابد. این فلزات رساناهای خوبی برای گرما و الكتریسیته هستند. چگالی این فلزات بسیار پایین است.
سدیم شدیداْْ با آب وارد واكنش می‌شود. تكه‌های بزرگ سدیم ممكن است با آب واكنش انفجاری انجام دهند. گرچه لیتیم و سدیم و پتاسیم در هوا جلای فلزی خود را از دست می‌دهند، ولیكن می‌توان در هوا با آنها كار كرد، در حالیكه جهت كار كردن با سایر فلزات این گروه باید از محیط آرگون استفاده نمود.
سدیم و سایر فلزات قلیایی به شدت در جیوه حلمی‌شوند. اگر ملغمه‌ی سدیم، (Na/Hg) دارای مقدار كمی سدیم باشد، به صورت مایع است و اگر مقدار سدیم آن زیاد باشد، به حالت جامد درمی‌آید. ملغمه‌ی سدیم یك ماده‌ی كاهنده مفید است و می‌تواند برای محلولهای آلی مورد استفاده قرار گیرد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 30/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 64 بار

تگ ها :

UserName