کد: 49385

پرسش

لطفا این بیت را : « من خفته بدم به ناز در كتم عدم حسن تو به دست خویش بیدارم كرد » به فارسی معیار امروزی بنویسید. با تشكر

پاسخ

با سلام و ادای احترام
منظور از این بیت زیبا این است كه « آنگاه كه من به عرصه وجود پای ننهاده بودم و چون طفلی در گهواره عدم و نیستی در خوابی ناز به سر می‌بردم تو اشارتی كردی از روح خود در من دمیدی و تقدیر تو بر این شد كه من نیز به دست با كفایت تو خلق شوم و از این خواب سر بردارم و چشم به دنیای وجود باز نمایم. » مؤید باشید ...

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : شنبه 16/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 92 بار

تگ ها :

UserName