کد: 49267

پرسش

بعدازمدت كوتاهی كه دراینترنتمی باشم پیامیدریافت می نمایم مبنی برشتدانشدن ویندوزبعداز یك دقیقه

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : دوشنبه 27/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 27/11/1382 | | | 0 سال | اينترانت | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName