کد: 49246

پرسش

باسلام :
چرا من با این كه ریاضی سال دوم فنی حرفه ای را خوب گوش می دهم خوب نمی فهمم؟
"متشكرم از پاسخی كه می خواهید بدهید"

پاسخ

نا مربوط

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : يکشنبه 26/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 3/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName