• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49234

پرسش

چرا زبان فارسی را یاد می گیریم؟

پاسخ

/با سلام و ادای احترام/
باید خدمت شما دوست عزیز عرض كنم كه اساس یادگیری زبان و درست سخن گفتن و درست نوشتن ، تمرین و ممارست است نه آموختن دستور زبان . كسی زبان را درست میآموزد كه بسیار بشنود ، بسیار سخن بگوید ، بسیار بخواند ، و بسیار بنویسد و البته در همه آنها دقت گمارد.همچنین بهتر است بدانیم كه برای شناخت درست و علمی زبان و برای جلوگیری از نابسامانی و گزینشهای نابجای واژهها و عملكرد درست در واژهسازی در مقابل مفاهیم جدیدی كه وارد جامعه میشوند یا در جامعه پدید میآیند و نیز در مدارس و سازمانهای انتشاراتی برای توجیه و روشنگری تصحیحاتی كه در نوشتهها و مقالهها و كتابها به عمل میآید و نیز برای سهولت یادگیری زبانهای بیگانه ، آموختن دستور ، اگر ضرورت نداشته باشد ، سودمند است و سودمندی آن در حدی است كه ما را وادار میكند دستور یاد بگیریم و درست هم یاد بگیریم . . . مؤید باشید.

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : يکشنبه 26/11/1382 | پاسخ : سه شنبه 5/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 933 بار

تگ ها :

UserName