کد: 49193

پرسش

ایا از طریق اینترنت می توانم به تحصیلات ادامه دهم.در چه سایتی ؟
لطفا توضیح دهید؟
زبان انگلیسی من نیز خوب نیست ؟
خواهش میكنم ..................
با تشكر

پاسخ

تكراری49194

مشاور : آقای دارابي | پرسش : يکشنبه 26/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 26/11/1382 | | | 0 سال | تربيتي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName