• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49182

پرسش

در بازدم ابتدا پرده جنب داخلی حركت می كند یا داخلی در دم چطور؟

پاسخ

پرده جنب كه ریه ها را محصور كرده شامل دو لایه خارجی و داخلی است.لایه خارجی به سطح درونی قفسه سینه و لایه داخلی به سطح خارجی ریه محكم چسبیده اند. و بین انها را مایعی اشغال كرده.این مایع باعث نرم شدن لغزندگی ریه ها در حفره سینه میشود .به علاوه مایع اضافی دائما به درون كانالهای لنفاتیك مكیده میشود و همین باعث مكش مختصر میان جنب احشایی و جنب سینه ای میشود.فشار پلور فشار مایع واقع در فضای باریكی است كه بین جنب ریه و جنب سینه قرار دارد. این فشار منفی در شروع دم 5- سانتیمتر اب است .انبساط قفسه سینه در حین دم باعث میشود كه سطح ریه با نیروی بیشتری كشیده شود و فشار منفی را به 7- برساند و این تغییر فشار حجم ریه را به 5/0 لیتر افزایش میدهد .در بازدم عكس موارد فوق صورت میگیرد.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : يکشنبه 26/11/1382 | پاسخ : پنج شنبه 30/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 389 بار

تگ ها :

UserName