• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49172

پرسش

دانش اموز سال اول راهنمایی تیز هوشان هستم در درس فیزیك شیمی و زیست شناسی نشر سمپادكه در این مدارس تدریس میشود هیچ گونه كتاب كمك اموزشیی كه همراه با پاسخنامه باشد پیدا نكرده ام لطفا مرا راهنمایی كنید و منابع موجود را معرفی كنید.
خداحافظ

پاسخ

كتاب بهتر بیاموزیم نشر شورا تقریبا هم ردیف كتابهای نشر سمباد می باشد و دارای یك كتاب نعلم می باشد كه پاسخ سولات را نیز دارا می باشد. در ضمن بهتراست از نشر سمباد سوال كنید كه آیا برای كتابهای خود كتاب كار معلم دارد یا نه. مطمئن باشید در كتاب كار معلم پاسخ سولات همراه با توضیحات كافی موجود می باشد.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 26/11/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 66 بار

تگ ها :

UserName