• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49074

پرسش

با پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام
جمهوری اسلامی چه دستاوردهای
فرهنگی طی 25 سال گذشته عاید جامعه
اسلامی ایران شده است ؟ ( به 10 عنوان
اشاره كنید ).

پاسخ

برخی دستاوردها مانند افزایش دسترسی به امكاناتی چون برق و لوله كشی آب ، خط تلفن و ساخت جاده در روستاها همچنین افزایش تعداد فیلمهای تولید شده یا كتابهای منتشر شده ، كه همگی مو.اردی كمی هستند و با احتساب رشد جمعیت به راحتی قابل مقایسه با همین موارد در قبل از انقلاب می باشند
اما در باره مواردی چون افزایش روحیه پژوهشگری ، افزایش فرهنگ مطالعه ، تعمیق باورهای دینی و ... كه مسائلی كیفی اند احتیاج به تحقیق و بررسی دقیق است و اگر كسی ادعا كند كه این موارد وجود داشته اند یا خیر بدون تحقیق نمی توان ادعای او را تایید یا تكذیب نمود.

مشاور : | پرسش : شنبه 25/11/1382 | پاسخ : شنبه 16/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 68 بار

تگ ها :

UserName